دکتر حمید اکبری رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  طی مکاتبه ای با دانشگاه با استناد به ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، از سنوات مجاز تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای مشمولان (به ترتیب ۳ و ۶ سال) خبر داد و گفت با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها ، حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می شود.

بر اساس این نامه به استناد گزارش های واصله در برخی از واحدهای داتنشگاهی، اساتید محترم راهنما به موجب ضوابط داخلی دانشگاه ها و به دلیل اجباری بودن پذیرش مقالات در نشریات معتبر بین المللی و ... صدور مجوز دفاع برای دانشجویان را با وجود اتمام تحقیقات پایانی، گاهی چند ترم عقب می اندازند و با این کار عملا موجبات ورود به غیبت و به تبع آن ضبط وثیقه دانشجویان خارج از کشور، عدم امکان ادامه تحصیل دانشجویان ارشد د مقطع دکتری و درج اضافه خدمت در برگ آماده به خدمت، محرومیت از امریه های سربازی، محرومیت از جذب به عنوان سرباز هیأت علمی و محرومیت از معافیت های کفالت و موارد خاص شامل مشمولان شده و موجب پیگیری های متعدد مشمولان برای رفع این تبعات می گردد.

در این نامه آمده است با عنایت به صراحت ماده ۳۳ و تکلیف قانونی این سازمان، امکان رفع تبعات ورود به غیبت مشمولان به هیچ وجه میسر نبوده و تمامی مسئولیت های بعدی تضییع حقوق دانشجویان مورد بحث بر عهده اساتید محترم راهنما و مسئولین مرتبط دانشگاه می باشد.

در این نامه از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه خواسته شده است سنوات تحصیل خود را به گونه ای مدیریت نمایند که وقت کافی برای دفاع از پایان نامه و رساله خود داشته باشند.

ضرورت صدور مجوز دفاع از پایان نامه و رسالت دانشجویان نیز که سنوات تحصیلی آن ها رو به اتمام بوده است نیز در بخش پایانی این نامه تصریح شده است.

متن کامل نامه را این جا بخوانید.

 

Theme Modifier: Amirreza Manteghinejad-۱۳۹۷

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و توانبخشی، ساختمان آفرینش، طبقه سوم

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۵۶

دسترسی سریع:

پست الکترونیک