مشخصات همکاران دفتر استعداد درخشان

مسئول دفتر

آقای دکتر آرش حدادگر

کارشناس دفتر

خانم آزیتا رستمی

کارشناس دفتر

خانم مژگان اکبرزاده

کارشناس دفتر

خانم دکتر مهسا قارزی

 • برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مصوب وزارت بهداشت و در زمینه استعدادهای درخشان 
 • هماهنگی برنامه‎های کمیته دانشجویی مرکز توسعه
 • هماهنگی با کمیته پژوهش‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی
 • برنامه‌ریزی مرحله دانشگاهی و کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
 • هماهنگی امور مربوط به المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
 • کارشناس مسؤول بنیاد نخبگان در دانشگاه
 • هماهنگی امور مربور به برگزاری کارگاه‌های آموزشی دفتر
 • صدور کارت عضویت دانشجویان دفتر استعداد درخشان
 • تشکیل پرونده برای دانشجویان استعداد درخشان و تأیید عضویت در سامانه سما
 • ارزیابی مدارک متقاضیان استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون و با آزمون در مقاطع مختلف تحصیلی
 • هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان
 • پیگیری درخواست‌های دانشجویان در قالب انجام مکاتبات اداری
 • تنظیم گزارشات و اخبار دفتر و درج اخبار روی سایت استعداد درخشان
 • انجام هماهنگی جهت بازدیدهای علمی دانشجویان استعداد درخشان
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی مرحله دانشگاهی و کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
 • هماهنگی برنامه MD-MPH
 • هماهنگی برنامه‌های کمیته دانشجویی مرکز توسعه
 • برنامه‌ریزی کارگاه‌ها و برنامه‌‎های آموزشی دفتر

 

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۵۹

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۵۶

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۵۶

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۵۸

Email: hadadgar[at]edc.mui.ac.ir Email: azita.rostami[at]edc.mui.ac.ir Email: akbarzadeh.mojgan[at]edc.mui.ac.ir  

 

 

Theme Modifier: Amirreza Manteghinejad-۱۳۹۷

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و توانبخشی، ساختمان آفرینش، طبقه سوم

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۵۶

دسترسی سریع:

پست الکترونیک