با توجه به آغاز ثبت نام سی و چهارمین  دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی ، از دانشجویان استعداد درخشانی که واجد شرایط شرکت در این آزمون می باشند درخواست می شود حداکثر تا دوشنبه ۵ اسفند  نسبت به ثبت نام در فرم پیوست اقدام نمایند. بدیهی است کارشناسان دفتر استعداد درخشان پس از بررسی وضعیت تحصیلی و انضباطی دانشجویان نسبت به صدور گواهی برای آنان اقدام نموده و دانشجویان می توانند  جهت دریافت گواهی به دفتر استعداد درخشان مراجعه نمایند.

فرم ثبت نام 

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نرسیده به رستوران سبز- ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - طبقه همکف اتاق ۱۱۳ - دفتر استعداد درخشان

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵