دفتر استعداد درخشان به مکان قبلی خود واقع در مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف اتاق ۱۱۳ انتقال یافت. تلفن تماس : ۳۷۹۲۳۳۷۵

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نرسیده به رستوران سبز- ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - طبقه همکف اتاق ۱۱۳ - دفتر استعداد درخشان

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵