دومین دوره جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با هدف نهادینه سازی فعالیت های هدفمند، آگاهانه و روش مند در زمینه توسعه و تعالی آموزش علوم پزشکی، هم زمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری در روزهای ۲۷ لغایت ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. لازم به ذکر است زمان شروع ثبت ایده ها در سامانه جشنواره اول مهر ماه ۱۳۹۸و زمان اتمام مهلت ثبت ایده ها بیستم دی ماه ۱۳۹۸ می باشد

حیطه های شش گانه جشنواره شامل برنامه ریزی درسی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی، مشاوره و حمایت دانشجویی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت و رهبری آموزشی است.

یادآوری:

۱- در دومین جشنواره، به ایده هایی که در راستای پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی ارائه شده باشند امتیاز ویژه ای تعلق می گیرد.

۲- دریافت ایده های نوآورانه صرفا از طریق سامانه انجام می شود.لذا هر گونه فایل ارسالی خارج از سامانه مورد بررسی قرار نمی گیرد.

فرم ارائه ایده نوآورانه آموزش علوم پزشکی

راهنمای تدوین ایده های نوآورانه آموزشی

پوستر جشنواره

 

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نرسیده به رستوران سبز- ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - طبقه همکف اتاق ۱۱۳ - دفتر استعداد درخشان

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵