به اطلاع اعضای دفتر استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل آنان نگذشته باشد می رساند این عزیزان حداکثر تا یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ فرصت دارند جهت تکمیل فرم  شماره ۳ مربوط به سهمیه استعدادهای درخشان در آزمون دکترای تخصصی ۱۴۰۰-۱۳۹۸به دفتر استعداد درخشان مراجعه نمایند. لازم به ذکر است حداکثر سنوات مجاز برای دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ۶ نیمسال تحصیلی است. یک درصد دانشجویان برتر هم لزوما می بایستی بین حداقل ۵ نفر حائز رتبه اول شده باشند.

فهرست: 

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نرسیده به رستوران سبز- ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - طبقه همکف اتاق ۱۱۳ - دفتر استعداد درخشان

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵