با توجه به شروع مدیریت جدید در دفتر استعداد درخشان و از آن جا که دفتر استعداد درخشان در نظر دارد ضمن نیاز سنجی از دانشجویان، کیفیت ارائه خدمات را در این دفتر ارزیابی نماید، لطفا نسبت به تکمیل فرم نظر سنجی که به پیوست ضمیمه شده است، اقدام فرمایید.

برای تکمیل فرم نظر سنجی اینجا را کلیک کنید.

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نرسیده به رستوران سبز- ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - طبقه همکف اتاق ۱۱۳ - دفتر استعداد درخشان

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵