تماس با ما:

آدرس:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، قبل از رستوران سبز. ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، طبقه همکف اتاق ۱۱۳

 

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵

 

پست الکترونیک: talented[@]‎edc.mui.ac.ir

 

تماس با ما:

اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- نرسیده به رستوران سبز- ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - طبقه همکف اتاق ۱۱۳ - دفتر استعداد درخشان

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۵